Home

 

Loge de Korenaer: adogmatische vrijmetselaars loge in Amsterdam. Moderne vrijmetselarij voor mannen en vrouwen. Loge de Korenaer komt bij elkaar in het logegebouw in de Vondelstraat.

De korenaer is een vrijmetselaars symbool bij uitstek. Ontstaan uit slechts één korrel groeit de korenaar totdat het graan geoogst kan worden en grondstof is voor het brood, het voedsel dat door de mens van oudsher wordt geproduceerd.

Dit proces van zaaien, tot wasdom komen, oogsten en verwerken tot iets anders is een metafoor die in het westerse denken veel terug te vinden is en wordt vergeleken met de geboorte en de groei van de mens. Het delen en het eten van brood is een eeuwenoude gewoonte die symbool staat voor het sluiten van vriendschap, in dit geval broederschap.

De mensen die de loge hebben opgericht vonden de eenvoud van deze symboliek zo mooi, dat ze hun loge “De Korenaer” hebben genoemd. Zij onderschrijven het idee om te zaaien, om kiemen te leggen voor een ontwikkeling die de mens en de mensheid nader zal brengen tot harmonie. Dat individuele graankorrels van elkaar kunnen verschillen maar dat ze allemaal bijdragen in de grondstof die nodig is voor het eindprodukt: het brood.

Loge de Korenaer probeert een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die individueel verschillen en die zich aan elkaar willen spiegelen. Een ontmoetingsplaats waarin iedereen vrijelijk het woord mag voeren en waar ras, geslacht, afkomst, maatschappelijke positie of levensbeschouwelijke overtuiging er niet toe doet. Waar mensen trachten wijzer te worden van elkaar en van hetgeen de vrijmetselarij inhoudelijk biedt. En daarmee dan in de samenleving een verschil proberen te maken.

En dat is een hoop werk. Vrijmetselaren komen samen in een werkplaats, het werk neemt een aanvang en de werklieden krijgen loon naar werken. Er is nergens ter wereld een geestelijke stroming te vinden die zich bedient van de factor werk. Dit is typisch een onderdeel van het denken van de west Europese mens, die weet dat je met goede bedoelingen alleen niets bereikt.

Als u iemand bent die met ons wil bouwen aan ontwikkeling van mens en samenleving, lees dan verder op deze site of neem contact met ons op om deel te nemen aan de Ronde Tafel.