Home


WELKOM BIJ LOGE METROPOLIS, EEN MODERNE VRIJMETSELAARSLOGE VOOR MANNEN EN VROUWEN IN AMSTERDAM

Loge Metropolis is een vrijmetselaarsloge voor mannen en vrouwen en zetelt in de Vondelstraat in Amsterdam. Onze leden zijn individueel zeer verschillend en ontmoeten elkaar in de loge als gelijken, ongeacht hun overtuiging, afkomst, ras, geslacht of positie in de samenleving. Het onderdeel zijn van de broederschap vinden de meeste leden van grote waarde. Daarnaast vinden we ook het maken van nieuwe vrienden, het wijzer worden en het deelnemen aan de eeuwenoude ceremoniën belangrijk.

“IK HEB HET GEVOEL DAT IK ERGENS BIJ HOOR”

In de loge worden banden gesmeed voor het leven. We delen dezelfde ervaring van de oude mysteriën en we voeren zinnige  gesprekken met elkaar. We leren inzien dat onze perceptie van de realiteit niet per se de juiste is. Dat het interessant is om je te spiegelen aan elkaar en in de ander jezelf te herkennen. We steunen elkaar en we zijn onderdeel van de een van de oudste niet religieuze, on-politieke broederlijke organisaties ter wereld.

“IK MAG DENKEN WAT IK WIL EN IK MAG ZEGGEN WAT IK DENK”

Uiteindelijk betekent vrijmetselarij voor iedereen iets anders. De een wil nieuwe vrienden maken, de ander wil een bijdrage leveren aan de samenleving en weer anderen willen deelnemen aan een oude traditie, een persoonlijke groei doormaken, een hobby uitoefenen of plezier maken.

“HET IS EEN MANIER VAN LEVEN”

Vrijmetselaren worden door drie simpele maar edele principes geleid: vrijheid, gelijkheid en broederschap. De echte vrijmetselaar verweeft deze principes in zijn dagelijkse leven en handelt daarnaar. Zoals iedereen in het leven vooruitkomt door educatie, zo is de vrijmetselarij een school van het leven zelf. Dit proces van “leren” gebeurt door een stelsel van graden waarbij gebruik gemaakt wordt van rituelen die boordevol symboliek zitten.  Iedere graad geeft veel informatie en wijsheid maar verwijst tegelijkertijd naar een volgend hoofdstuk, een volgende graad. 

Als jij iemand bent die het geheim van de  vrijmetselarij wilt ontdekken en wilt toetreden tot onze broederschap, neem dan contact met ons op voor een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

Loge Metropolis