De Ronde Tafel

 

Als iemand belangstelling heeft voor loge de Korenaer dan wordt hij of zij allereerst uitgenodigd om lid te worden van de Ronde Tafel. De Ronde Tafel is een onderdeel van de procedure die leidt tot het lidmaatschap van de loge. Het is een reeks dialoogavonden waarin gesproken wordt over onderwerpen van allerlei aard maar die vrijmetselarij gerelateerd zijn. Op die manier krijgt de belangstellende een idee over hoe het in een loge toegaat en wat voor dialogen daar worden gevoerd. De leden van de loge op hun beurt kunnen kennis maken met de belangstellende

De Ronde Tafel is een voorportaal van de loge. Iemand kan gedurende het jaar op elk willekeurig moment “opstappen”. Voorwaarde is dat iemand officieel aanvraag heeft gedaan en dat er een oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden met de belangstellende en leden van de loge. Er wordt geen contributie gevraagd maar wel een eenmalig inschrijfgeld. Op dit moment werken de loges de Korenaer en Zenith Den Haag samen in de Ronde Tafel. Dit betekent dat de bijeenkomsten zowel in Den Haag als in Amsterdam kunnen worden gehouden.

Het lidmaatschap van de Ronde Tafel is begrensd. Immers, het doel is: inwijding in de vrijmetselarij. Meestal gebeurt dit na 4 of 5 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden verdeeld over het werkjaar: de periode van september tot en met juni. Er zijn dus maar twee manieren om de Ronde Tafel te verlaten: door inwijding of door vertrek.