De Ronde Tafel

Als iemand belangstelling heeft voor onze loge dan wordt hij of zij allereerst uitgenodigd om lid te worden van de Ronde Tafel. De Ronde Tafel is een onderdeel van de procedure die leidt tot het lidmaatschap van de loge. Het is een of meer bijeenkomst(en) waar gesproken wordt over onderwerpen van allerlei aard maar die vrijmetselarij gerelateerd zijn. Op die manier krijgt de belangstellende een idee over hoe het in een loge toegaat en wat voor dialogen daar worden gevoerd. De leden van de loge op hun beurt kunnen kennis maken met de belangstellende. Soms wordt ook gekozen voor een kennismaking met de loge via een persoonlijk gesprek. Bijvoorbeeld als de belangstellenden te lang zouden moeten wachten op een bijeenkomst van de Ronde Tafel.

De Ronde Tafel is een voorportaal van de loge. Iemand kan gedurende het jaar op elk willekeurig moment “opstappen”. De aanleiding is altijd een oriënterend gesprek tussen een of meer leden van de loge en de belangstellende. Er wordt geen contributie gevraagd maar wel een eenmalig inschrijfgeld.

Het lidmaatschap van de Ronde Tafel is begrensd. Immers, het doel is: inwijding in de vrijmetselarij. Meestal gebeurt dit na maximaal 3 of 4 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden verdeeld over het werkjaar: de periode van september tot en met juni. Er zijn dus maar twee manieren om de Ronde Tafel te verlaten: door inwijding of door vertrek.