Onze Loge

De korenaer is een vrijmetselaars symbool bij uitstek. Ontstaan uit slechts één korrel groeit de korenaar totdat het graan geoogst kan worden en grondstof is voor het brood, het voedsel dat door de mens van oudsher wordt geproduceerd. Dit proces van zaaien, tot wasdom komen, oogsten en verwerken tot iets anders is een metafoor die in het westerse denken veel terug te vinden is en wordt vergeleken met de geboorte en de groei van de mens. Het delen en het eten van brood is een eeuwenoude gewoonte die symbool staat voor het sluiten van vriendschap.

Loge de Korenaer probeert een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die individueel verschillen en die zich aan elkaar willen spiegelen. Mensen die zich ervan bewust zijn dat ze deel uimaken van een groter geheel. Onze loge is een ontmoetingsplaats waarin iedereen vrijelijk het woord mag voeren en waar ras, geslacht, afkomst, maatschappelijke positie of levensbeschouwelijke overtuiging er niet toe doet. Onze loge bestaat uit zowel mannen als vrouwen in diverse leeftijden en met verschillende maatschappelijke achtergronden. Moderne denkers met hart voor de ander, zowel gericht op de rituele arbeid, als op maatschappelijke onderwerpen. Omdat wij geloven in vooruitgang, omdat de hele vrijmetselarij is gefundeerd op de vooruitgangsgedachte, geloven wij in het positieve van de mens.Misschien is dit naief, maar het is beter dan te verzuren. Met optimisme smeed je vriendschappen, los je problemen op, bouw je een team. Optimisme en vertrouwen leiden tot de wil om te veranderen. 

Naast de rituele bijeenkomsten en de dialoogavonden zijn er regelmatig feesten te vieren waarbij er gezamenlijk wordt gegeten.  Deze banketten of broedermaaltijden zijn altijd erg gezellig en kunnen tot de kleine uurtjes duren. Ook op de “gewone” avonden wordt altijd begonnen met een kop koffie en afgesloten met een borrel.

De loge is een vereniging in de zin van de wet en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Er is een dagelijks bestuur en de bijeenkomsten vinden plaats iedere 14 dagen op vrijdagavond. De contributie bedraagt € 300,– per jaar. Daarnaast moet men rekening houden met het aanschaffen van maconnieke regalia en kosten voor feesten en diners.