Onze Loge

Onze loge bestaat uit zowel mannen als vrouwen in diverse leeftijden en met verschillende maatschappelijke achtergronden. Moderne denkers met hart voor de ander, zowel gericht op de rituele arbeid, als op maatschappelijke onderwerpen. Het werken in deze loge houdt in dat men traditie en vooruitstrevend denken kan doen samensmelten en dat men wil deelnemen aan de geestelijke vooruitgang van onze wereld. Een gemeenschap dus van vrije en eerlijke mensen.

Mensen, die optimisme bijna als “moral duty” beschouwen. Vrijmetselaren hebben een positieve kijk op de toekomst. Omdat wij geloven in vooruitgang, omdat de hele vrijmetselarij is gefundeerd op de vooruitgangsgedachte, geloven wij in het positieve van de mens.

Misschien is dit naief, maar het is beter dan te verzuren. Met optimisme smeed je vriendschappen, los je problemen op, bouw je een team. Optimisme en vertrouwen leiden tot de wil om te veranderen. Wie, vrij en rechtschapen, openstaat voor veranderen, voor argumenten, voor het beetje bij beetje werken aan een betere wereld … is potentieel vrijmetselaar.

De loge wenst zich in de buitenwereld niet te mengen in politieke of religieuze geschillen. Zij behoudt zich echter wel het recht voor om naar eigen inzicht haar standpunten over morele problemen eventueel kenbaar te maken.

Wij zijn van mening dat het individuele zoeken naar waarheid en het streven naar geestelijke ontwikkeling door niets mag worden gehinderd. De loge is een plaats waar dit zonder enige beperking moet kunnen plaatsvinden.

De loge is een vereniging in de zin van de wet en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De statuten zijn gedeponeerd. De loge verspreidt echter geen ledenlijsten en persoonlijke gegevens van haar leden. Het staat een ieder vrij zich als vrijmetselaar bekend te maken, de discretie verlangt echter van hem of haar dat hij of zij dit niet doet ten aanzien van de andere leden van de loge.