Symboliek

Iedereen ken de uitdrukking dat een foto meer zegt dan 1000 woorden. Symboliek is de taal van afbeeldingen, van beelden, en draagt de achterliggende informatie beter en krachtiger over dan woorden zouden kunnen doen. Dat is ook wel te begrijpen, wetende dat het symbool ouder is dan de taal. Besef, dat het gebruik en het begrip van symboliek een typisch menselijke aangelegenheid is. Pas toen zich bij de mens de cortex ontwikkelde, de nieuwe hersenen, de hersenen die voorzien in gedachten, taal, geheugen, rede en bewustzijn  was het menselijk brein in staat om deze dingen te verzinnen, te begrijpen en over te brengen.

Een symbool creëert in het menselijk brein een beeld, compleet met de verschillende betekenissen. Symbolen kunnen heel simpel zijn, of heel gecompliceerd. Ze kunnen heel eenvoudig zijn in vorm of heel ingewikkeld. Ze kunnen duidelijk zijn en beperkt  in interpretatie, of ze kunnen versluierd zijn en multi-interpretabel. De interpretatie van symbolen kan verschuiven, met andere woorden, een latere generatie kan een andere betekenis aan het symbool hechten dan een eerdere.

De vrijmetselarij gebruikt niet alleen symbolen, ze heeft symboliek zelfs in de plaats gesteld van die andere, meer moderne abstractie: de taal. Eigenlijk is vrijmetselarij nog de enige plaats waar symboliek wordt bewaard, geïnterpreteerd en wordt doorgegeven.  Dat is het oeroude aspect van de vrijmetselarij. De boodschap is echter van alle tijden. En daarmee is de vrijmetselarij dus tegelijkertijd heel modern. De gebruikte symbolen zijn oud, oeroud maar de interpretatie zal door de mens telkens opnieuw worden gebruikt en geïnterpreteerd.